เชือกผูกเรือ Mooring rope : เชือกเทียบเรือ Hawser PP & Mix rope : เชือกเรือ