ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

ขาย โคมไฟเรือ Ship’s Lighting

โคมไฟเรือ (Ship’s lighting)

โครมไฟเรือ (Ship’s lighting) เว้นแต่เจ้าหน้าที่ตรวจชั้นเรือแล้ว เชื่อได้ว่าหลายๆท่านคงจะสับสนและไม่แน่ใจว่าโครมไฟต่างๆที่ใช้ติดตั้งบนเรือต้องใช้แบบใหน? อย่างไร? เพราะแต่ละโครมก็จะมีข้อกำหนดให้ต้องใช้แบบนั้นแบบนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจไม่สับสนจึงขอแยกโครมไฟเรือตามประเภทการใช้งานบนเรือ ได้แก่

  1. โครมไฟเรือเดิน (Navigation lights)
  2. โครมไฟส่องสว่างภายนอกดาดฟ้า (Deck lighting, Flood light)
  3. โครมไฟส่องสว่างในห้องเครื่อง (Engine room lighting)
  4. โครมไฟส่องสว่างทางเดินภายนอก (external passage way)
  5. โครมไฟส่องสว่างทางเดินภายใน (Indoor passage way)
  6. โครมไฟในห้องพักอาศัย (Accommodating lighting)
  7. โครมไฟส่องค้นหา (Searching light)
  8. ไฟแสดงการทำงาน (Pilot lighting)

โครมไฟต่างๆเหล่านี้มีลักษณะและข้อบังคับใช้ตามกฎหมายด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น SOLAS, COLREGs, HSE จึงจำเป็นต้องศึกษา เลือกใช้ ให้เหมาะกับเรือทั้งขนาดเรือ โวล์ทไฟเรือ และใบรับรองมาตรฐานการผลิตตรงตามข้อบังคับต่างเหล่านั้น

โคมไฟเรือ (Ship’s lighting) และหลอดไฟฟ้า (Bulbs) ที่บริษัทฯจำหน่าย
โคมไฟต่างๆสำหรับใช้งานบนเรือและแท่นุดเจาะน้ำมัน จะมีรูปลักษณะและการใช้งานโดยเป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น SOLAS, COLREGs, HSE จึงจำเป็นต้องศึกษา เลือกใช้ ให้เหมาะกับเรือทั้งขนาดเรือ โวล์ทไฟเรือ และใบรับรองมาตรฐานการผลิตตรงตามข้อบังคับต่างเหล่านั้น

โครมไฟต่างๆจะผลิตตามมาตรฐาน IP (Ingress & Protection) หมายถึงสภาพการกันน้ำเข้าและกันฝุ่นละอองเข้าในอุปกรณ์

คำแนะนำในการสั่งซื้อหลอดไฟ
เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์หลอดไฟมีหลากหลายรูปแบบหลายชนิดและเพื่อช่วยในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟในแต่ละดวง ตารางด้านนล่างนี้จะแสดงมาตรฐานรูปแบบของหลอดไฟ, ของไส้หลอดไฟ และของขั้วไฟ ดังนั้นดวงไฟหลอดไฟแต่ละดวงจึงสามารถเรียกชื่อเต็ม หรือใช้อักษรย่อแทนก็ได้.
ก.      รูปแบบของหลอดไฟ (Bulb Designation)
รูปร่างหลอดไฟมีหลายรูปแบบตามภาพปรากฏในตารางด้านล่าง ในแต่ละแบบก็ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะอย่าง ทั่วไปหลอดแก้วจะใช้แก้วชนิดบาง แต่แก้วหนาจะใช้กับหลอดที่วัตต์สูงๆและใช้งานภายนอก (out door) ภายในหลอดแก้วอาจเคลือบสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสว่าง รวมถึงการเคลือบสารอะลูมิเนียมสะท้อนแสง ละมีหลอดสีต่างๆเพื่อใช้เฉพาะงาน

ข.      รูปแบบของไส้หลอดไฟ

ค.      รูบแบบขั้วไฟ

 

ง. ขนาดขั้วหลอดเกลียว

 

 

ข้อควรระวัง (caution)
1.       ขั้วหลอดไฟ E39 ไม่สามารถใช้ใส่กับฐานขั้ว E40 ในขณะที่ขั้วหลอด E40 สามารถใส่ในฐานขั้วหลอด E39 ได้ โปรดดูตารางด้านบนเปรียบเทียบตัวเลข E39 กับ E40 (d1 ของ E39 ใหญ่กว่าของ E40)
2.       ขั้วหลอด E26, E27 สามารถใช้สลับใส่ในฐานขั้ว E26,E27ได้ หรืออาจกล่าวว่าทั้งสองเป็นขนาดเดียวกัน

จ.รูปแบบฐานขั้วหลอดไฟ

ฉ. Mercury lamp Self-Ballast & Mercry lamp need ballast
ดูความแตกต่างที่ขนาดหลอดไฟและกำลังวัตต์

ชนิดของหลอดไฟที่บริษัทจำหน่าย
Incandescent lamp, Clear
Incandescent lamp, Frosted
High power Incandescent lamp, Clear
Navigation lamp, Tubular shape
Navigation lamp, Shape A60
Reflector lamp
Fluorescent Lamp
Fluorescent Lamp, Circle Type
Sealed beam lamp
Mercury Xenon Lamp
Halogen Lamp Type J
Halogen Lamp Type JTT
Halogen Lamp Type JD
Halogen Lamp, BI Pin
Spare bulb for Aldis lamp
Suez canal searchlight lamp
High pressure sodium, Type NHT
Metal Halide Lamp, Tubular shape.

ฝ่ายขายควรหมั่นดู ศึกษารายระเอียดหลอดไฟชนิดต่างๆใน คาตาลอกสินค้า

หลอดไฟไพร็อท, หลอดไฟจิ๋ว, หลอดไฟโทรศัพท์ (Pilot lamp, Miniature lamp, telephone lamp)
ในโรงงานอุตสหกรรมที่มีแผงควบคุมเครื่องจักร หรือ แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มักจะมีไฟดวงเล็กๆ บ้างก็เรียกว่า หลอดไฟไพร็อท (Pilot lamp), หลอดไฟจิ๋ว (Miniature lamp) หรือ หลอดไฟโทรศัพท์ (telephone lamp) มีไว้เพื่อแสดงการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ หรือให้กระพริบเตือนไว้เพื่อแสดงว่าการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นมีการผิดปรกติเกิดขึ้น ทำให้ทราบสาเหตุหรือจุดบกพร่องและสามารถทำการแก้ไขเบื้องต้นได้ในทันที ช่วยลดความรุนแรงจากการเสียหายอันเกิดจากความผิดปรกติของเครื่องจักร อุปกรณ์นั้นๆ ดังนั้นหลอดไฟแสดงที่แผงควบคุมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากหลอดไฟชำรุดไม่แสดงอาการเมื่อเครื่องจักรอุปกรณ์ผิดปรกติหรือมีปัญหาก็อาจจะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์นั้นเสียหายหนักมากขึ้นและอาจรุนแรงถึงต้องหยุดระบบเพื่อซ่อมทำใหญ่ หรือต้องเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ใหม่ ซึ่งแน่นอนค่าใช้จ่ายและเวลาต้องเสียไป
หลอดไฟไพร็อท, หลอดไฟจิ๋ว, หลอดไฟโทรศัพท์ (Pilot lamp, Miniature lamp, telephone lamp) เป็นหลอดไฟขนาดเล็กทั้งสิ้น บางครั้งอาจเกิดความสับสนว่าเขาเรียกชื่อหลอดไฟกันอย่างไร เมื่อซื้อไปแล้วจะใช้กันได้ถูกต้องเหมือนกับของเดิมหรือไม่ เราจึงนำตารางมาของหลอดไฟจิ๋วแบบต่างๆที่มีมาเพื่อทำความเข้าใจและเรียกชนิดหลอดไฟได้ถูกต้อง ซึ่งโดยทั่วไป เขาจะเรียกชื่อโดยระบุ
– ระบุชนิดขั้วหลอด เช่น BA9S, BA15d, E10, E12, Taunus type20, Taunus type 45
– ระบุความโตของหลอดดวงไฟ(D) และความยาวตลอดของหลอดไฟรวมฐานขั้ว (L)
– ระบุโวลท์
– ระบุ วัตต์หรือแอมป์
เพื่อสะดวกต่อการเลือกใช้หลอดไฟจิ๋วได้ถูกต้องจึงนำตารางชนิดของหลอดไฟจิ๋วมาแสดงไว้ดังนี้