ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

ขาย โคมไฟเรือ Ship’s Lighting

โคมไฟเรือ (Ship’s lighting)

โครมไฟเรือ (Ship’s lighting) เว้นแต่เจ้าหน้าที่ตรวจชั้นเรือแล้ว เชื่อได้ว่าหลายๆท่านคงจะสับสนและไม่แน่ใจว่าโครมไฟต่างๆที่ใช้ติดตั้งบนเรือต้องใช้แบบใหน? อย่างไร? เพราะแต่ละโครมก็จะมีข้อกำหนดให้ต้องใช้แบบนั้นแบบนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจไม่สับสนจึงขอแยกโครมไฟเรือตามประเภทการใช้งานบนเรือ ได้แก่

 1. โครมไฟเรือเดิน (Navigation lights)
 2. โครมไฟส่องสว่างภายนอกดาดฟ้า (Deck lighting, Flood light)
 3. โครมไฟส่องสว่างในห้องเครื่อง (Engine room lighting)
 4. โครมไฟส่องสว่างทางเดินภายนอก (external passage way)
 5. โครมไฟส่องสว่างทางเดินภายใน (Indoor passage way)
 6. โครมไฟในห้องพักอาศัย (Accommodating lighting)
 7. โครมไฟส่องค้นหา (Searching light)
 8. ไฟแสดงการทำงาน (Pilot lighting)

โครมไฟต่างๆเหล่านี้มีลักษณะและข้อบังคับใช้ตามกฎหมายด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น SOLAS, COLREGs, HSE จึงจำเป็นต้องศึกษา เลือกใช้ ให้เหมาะกับเรือทั้งขนาดเรือ โวล์ทไฟเรือ และใบรับรองมาตรฐานการผลิตตรงตามข้อบังคับต่างเหล่านั้น

โคมไฟเรือ (Ship’s lighting) และหลอดไฟฟ้า (Bulbs) ที่บริษัทฯจำหน่าย
โคมไฟต่างๆสำหรับใช้งานบนเรือและแท่นุดเจาะน้ำมัน จะมีรูปลักษณะและการใช้งานโดยเป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น SOLAS, COLREGs, HSE จึงจำเป็นต้องศึกษา เลือกใช้ ให้เหมาะกับเรือทั้งขนาดเรือ โวล์ทไฟเรือ และใบรับรองมาตรฐานการผลิตตรงตามข้อบังคับต่างเหล่านั้น

โครมไฟต่างๆจะผลิตตามมาตรฐาน IP (Ingress & Protection) หมายถึงสภาพการกันน้ำเข้าและกันฝุ่นละอองเข้าในอุปกรณ์

คำแนะนำในการสั่งซื้อหลอดไฟ
เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์หลอดไฟมีหลากหลายรูปแบบหลายชนิดและเพื่อช่วยในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟในแต่ละดวง ตารางด้านนล่างนี้จะแสดงมาตรฐานรูปแบบของหลอดไฟ, ของไส้หลอดไฟ และของขั้วไฟ ดังนั้นดวงไฟหลอดไฟแต่ละดวงจึงสามารถเรียกชื่อเต็ม หรือใช้อักษรย่อแทนก็ได้.
ก.      รูปแบบของหลอดไฟ (Bulb Designation)
รูปร่างหลอดไฟมีหลายรูปแบบตามภาพปรากฏในตารางด้านล่าง ในแต่ละแบบก็ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะอย่าง ทั่วไปหลอดแก้วจะใช้แก้วชนิดบาง แต่แก้วหนาจะใช้กับหลอดที่วัตต์สูงๆและใช้งานภายนอก (out door) ภายในหลอดแก้วอาจเคลือบสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสว่าง รวมถึงการเคลือบสารอะลูมิเนียมสะท้อนแสง ละมีหลอดสีต่างๆเพื่อใช้เฉพาะงาน

ข.      รูปแบบของไส้หลอดไฟ

ค.      รูบแบบขั้วไฟ

 

ง. ขนาดขั้วหลอดเกลียว

 

 

ข้อควรระวัง (caution)
1.       ขั้วหลอดไฟ E39 ไม่สามารถใช้ใส่กับฐานขั้ว E40 ในขณะที่ขั้วหลอด E40 สามารถใส่ในฐานขั้วหลอด E39 ได้ โปรดดูตารางด้านบนเปรียบเทียบตัวเลข E39 กับ E40 (d1 ของ E39 ใหญ่กว่าของ E40)
2.       ขั้วหลอด E26, E27 สามารถใช้สลับใส่ในฐานขั้ว E26,E27ได้ หรืออาจกล่าวว่าทั้งสองเป็นขนาดเดียวกัน

จ.รูปแบบฐานขั้วหลอดไฟ

ฉ. Mercury lamp Self-Ballast & Mercry lamp need ballast
ดูความแตกต่างที่ขนาดหลอดไฟและกำลังวัตต์

ชนิดของหลอดไฟที่บริษัทจำหน่าย
Incandescent lamp, Clear
Incandescent lamp, Frosted
High power Incandescent lamp, Clear
Navigation lamp, Tubular shape
Navigation lamp, Shape A60
Reflector lamp
Fluorescent Lamp
Fluorescent Lamp, Circle Type
Sealed beam lamp
Mercury Xenon Lamp
Halogen Lamp Type J
Halogen Lamp Type JTT
Halogen Lamp Type JD
Halogen Lamp, BI Pin
Spare bulb for Aldis lamp
Suez canal searchlight lamp
High pressure sodium, Type NHT
Metal Halide Lamp, Tubular shape.

ฝ่ายขายควรหมั่นดู ศึกษารายระเอียดหลอดไฟชนิดต่างๆใน คาตาลอกสินค้า

หลอดไฟไพร็อท, หลอดไฟจิ๋ว, หลอดไฟโทรศัพท์ (Pilot lamp, Miniature lamp, telephone lamp)
ในโรงงานอุตสหกรรมที่มีแผงควบคุมเครื่องจักร หรือ แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มักจะมีไฟดวงเล็กๆ บ้างก็เรียกว่า หลอดไฟไพร็อท (Pilot lamp), หลอดไฟจิ๋ว (Miniature lamp) หรือ หลอดไฟโทรศัพท์ (telephone lamp) มีไว้เพื่อแสดงการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ หรือให้กระพริบเตือนไว้เพื่อแสดงว่าการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นมีการผิดปรกติเกิดขึ้น ทำให้ทราบสาเหตุหรือจุดบกพร่องและสามารถทำการแก้ไขเบื้องต้นได้ในทันที ช่วยลดความรุนแรงจากการเสียหายอันเกิดจากความผิดปรกติของเครื่องจักร อุปกรณ์นั้นๆ ดังนั้นหลอดไฟแสดงที่แผงควบคุมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากหลอดไฟชำรุดไม่แสดงอาการเมื่อเครื่องจักรอุปกรณ์ผิดปรกติหรือมีปัญหาก็อาจจะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์นั้นเสียหายหนักมากขึ้นและอาจรุนแรงถึงต้องหยุดระบบเพื่อซ่อมทำใหญ่ หรือต้องเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ใหม่ ซึ่งแน่นอนค่าใช้จ่ายและเวลาต้องเสียไป
หลอดไฟไพร็อท, หลอดไฟจิ๋ว, หลอดไฟโทรศัพท์ (Pilot lamp, Miniature lamp, telephone lamp) เป็นหลอดไฟขนาดเล็กทั้งสิ้น บางครั้งอาจเกิดความสับสนว่าเขาเรียกชื่อหลอดไฟกันอย่างไร เมื่อซื้อไปแล้วจะใช้กันได้ถูกต้องเหมือนกับของเดิมหรือไม่ เราจึงนำตารางมาของหลอดไฟจิ๋วแบบต่างๆที่มีมาเพื่อทำความเข้าใจและเรียกชนิดหลอดไฟได้ถูกต้อง ซึ่งโดยทั่วไป เขาจะเรียกชื่อโดยระบุ
– ระบุชนิดขั้วหลอด เช่น BA9S, BA15d, E10, E12, Taunus type20, Taunus type 45
– ระบุความโตของหลอดดวงไฟ(D) และความยาวตลอดของหลอดไฟรวมฐานขั้ว (L)
– ระบุโวลท์
– ระบุ วัตต์หรือแอมป์
เพื่อสะดวกต่อการเลือกใช้หลอดไฟจิ๋วได้ถูกต้องจึงนำตารางชนิดของหลอดไฟจิ๋วมาแสดงไว้ดังนี้

      

ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

คลิปทดสอบ เครื่องมือไม่เกิดประกายไฟ ( Non-sparking Tool )

เครื่องมือ ไม่เกิดประกายไฟ ( Non-sparking Tool ) บ้างก็เรียกว่าลดประกายไฟ (spark reduced)
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัสดุ ที่ช่วยป้องกันประกายไฟ (spark proof) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่ใช้ทำเครื่องมือ เช่น brass, bronze,
Monel metal (copper-nickel alloy), copper-aluminum alloys (aluminum bronze), or copper-beryllium alloys (beryllium bronze).

ภาพเครื่องมือ ที่ทำจากโลหะ Non-sparking tool

เครื่องมือ ที่ทำจากโลหะ Non sparking tool

 

รับชมคลิป ทดสอบการเกิดประกายไฟ Non-sparking Tool

ในคลิปจะเห็นว่า ตอนแรก ใช้ใบตัด ตัดสกัด non spark แล้วไม่มีประกายไฟ
แต่พอเปลี่ยนเป็นตัดแท่งเหล็ก จะมีประกายไฟจำนวนมาก จนผ้าที่ชุบน้ำมันไว้ติดไฟในตอนท้าย

 

คุณสมบัติของเครื่องมือ ต้านประกายไฟ

 1. โดยทั่วไปเครื่องมือมักทำขึ้นจาก Steel alloy หากต้องการทำเป็นเครื่องมือ Non-sparking แน่นอนความแข็งแรงของเครื่องมือย่อมลดลงกว่าเหล็ก
  เนื้อโลหะก็อ่อนลง การสึกกร่อนก็จะเร็วกว่าเครื่องมือเหล็ก
 2. เครื่องมือ Non-sparking ในบางครั้งจะเกิดมีประกายไฟแต่จะเป็น “ประกายเย็น” (cold spark)
  ซึ่งประกายไฟจะมีระดับอุณหภูมิต่ำจะไม่จุดติดแก๊ส carbon disulfide ซึ่งเป็นแก๊สที่มีจุดวาบไฟต่ำสุดเท่าที่เรารู้จัก
  ดังนั้นเครื่องมือ Non-sparking จึงเพียงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดประกายไฟเท่านั้น
  ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟได้
  ดังนั้นคำว่า “ลดประกายไฟ”(spark reduced) จึงน่าจะเป็นคำที่สื่อความหมายได้ถูกต้องกว่า
 3. สิ่งที่ไม่ใช่โลหะบางอย่างเช่นไม้, พลาสติก, หนังสัตว์
  สามารถนำมาใช้ทำเครื่องมือไม่เกิดประกายไฟ (Non-sparking) ได้ดีเช่นทำพลั่ว, ที่โกยขยะ, ถังหิ้ว, ที่แซะพื้น ฯลฯ

ที่แซะสนิม Non-sparking tool

ซึ่งเมื่อขีดหรือกระทบกับวัตถุอื่นจะไม่เกิดประกายไฟ
เครื่องมือ “ไม่เกิดประกายไฟ”(Non-sparking)จึงเป็นตัวช่วยลดการเกิดประกายไฟจึงถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการติดไฟหรือระเบิด
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติงานไปตามขึ้นตอนในแบบประเมินความเสี่ยง และที่สำคัญมากคือการตรวจสอบปริมาณของแก๊สตามช่วงเวลากำหนด
เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สในบริเวณนั้นอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการติดไฟหรือระเบิด
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็น Explosion proof เช่นมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆ
รวมทั้งการระบายอากาศเพื่อให้ส่วนผสมของแก๊สกับอ็อกซิเจนไม่อยู่ในช่วงเสี่ยงต่อการจุดติดไฟ
หรือการระเบิดโดยใช้เครื่องวัดแก๊สตรวจสอบระดับปริมาณส่วนผสมดังกล่าวเป็นระยะกำหนด

ค้อน Testing hammer Non-sparking tool

สนใจสินค้า ติดต่อ ฝ่ายขาย

Email:   ship@shipshapegroup.com
Line ID:  @shipstore
Tel: 02 874 1028 Ext.111
มือถือ: 083 179 9292

สนใจสินค้า ติดต่อ ฝ่ายขาย Email:   ship@shipshapegroup.com Line ID:  @shipstore Tel: 02 874 1028 Ext.111 มือถือ: 083 179 9292

สำหรับเครื่องมือช่าง Non spark ที่จำหน่าย (update 2017)

 1. FB มีสต๊อก พร้อมส่งมากกว่า 200 รายการ (คลิ๊กเพื่อเลือกชมสินค้า)
 2. Cromwell สินค้าเบิกในประเทศ
 3. AMPCO สินค้านำเข้า by order 15-20วัน
 4. TONSON สินค้านำเข้า by order 15-20วัน

สนใจสินค้า ติดต่อ ฝ่ายขาย Email:   ship@shipshapegroup.com Line ID:  @shipstore Tel: 02 874 1028 Ext.111 มือถือ: 083 179 9292

 

สนใจสินค้า ติดต่อ ฝ่ายขาย Email:   ship@shipshapegroup.com Line ID:  @shipstore Tel: 02 874 1028 Ext.111 มือถือ: 083 179 9292

หากลูกค้าหาสินค้าที่ต้องการไม่พบ สามารถเลือกได้จากแคตตาล็อกเพิ่มเติม
หรือ ติดต่อ จนท. โดยส่ง line ภาพสินค้าที่ต้องการ มาที่ Line ID:   @shipstore ขอบคุณค่ะ

ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

อุปกรณ์ติดตั้งบนดาดฟ้าเรือ (Ship’s deck fitting)

อุปกรณ์ติดตั้งบนดาดฟ้าเรือ(Ship’s Deck Fittings)

ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ จำเป็นต้องตระเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งบนดาดฟ้าเรือ (Ship’s Deck Fittings)ไว้ให้พร้อมในการติดตั้งใหม่หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ติดตั้งที่ผุพัง ซึ่งบางชิ้นงานจำเป็นต้องขึ้นรูปหล่อขึ้นใหม่ หรือตัดเชื่อมซ่อมแซมส่วนที่ผุกร่อนให้เหมือนตามแบบ และต้องให้ได้ตามแบบมาตรฐานกำหนดของสถาบันตรวจเรือ Classification society รวมถึงความยุ่งยากในการทดสอบความทนแรงต่างๆและต้องเสียเวลาอย่างมากมายในการประกอบขึ้นรูปหรือซ่อมแซมดังกล่าว
ดังนั้นทางบริษัทชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด มองเห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงได้ทำการเก็บสต็อกอุปกรณ์ติดตั้งบนดาดฟ้าเรือ
เพื่อให้ทางอู่เรือ, เจ้าของเรือ, ผู้รับเหมาซ่อมทำ และซัพพลายเออร์ทั่วไป สามารถสั่งซื้อได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการขึ้นรูปหรือซ่อมแซมดังกล่าว

สินค้าทุกชิ้น ทางโรงงานได้ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน JIS พร้อมใบรับรองจากโรงงาน Mill Certificate

อุปกรณ์ติดตั้งบนดาดฟ้าเรือ(Ship’s deck fitting) มีดังนี้
• guide roller
• guide roller + stand 2-3 rollers
• guide roller + stand closed type 2-3 rollers
• Panama chock type AC, type BC
• closed chock
• mooring chock
• chain stoppers
• bollard type A
• bollard type crossing
• rollers fairlead type A (4 rollers)
• rollers fairlead type BR (5 rollers)
• tanks manholes type-A,type-B, type-C
• air vent head
• cleats
• etc..

การบำรุงรักษา

ทุกชิ้นจะต้องกำหนดการบำรุงรักษาไว้ในแผนการบำรุงรักษาของเรือ
เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทน เช่น Rollers (หรือ ส่วนที่หมุนได้)
ต้องมีการตรวจสถาพใช้งานโดยสายตาทุกๆเดือน, อัดจาระบีทุกๆ 3 เดือน, ถอดทำความสะอาดทุกๆ 3 ปี เป็นต้น

 

เลือกชมสินค้า โปรดคลิ๊ก https://www.shipshapegroup.com/product-category/deck-equipment/

็Hull Fitting: Closed Chock

แคตตาล็อกสินค้า (หน้า 46-47) ค่ะ
หากไม่พบสินค้าที่ต้องการ ติดต่อ จนท. เพื่อสอบถามสินค้า
Line ID:  @shipstore    โทร  083 179 9292

ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

อะไรคือข้อดีของสมอเรือไม่มีกะ ( Stockless Anchor Hall Type )

การทอด สมอเรือ เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรือ หลังจากดับเครื่องยนต์ เพื่อต้องการให้เรืออยู่ในตำแหน่งคงที่ในน้ำโดยไม่ไหลไปกับกระแสน้ำหรือกระแสลม
สมอเรือไม่มีกะ ( Stockless Anchor Hall type ) ได้รับการออกแบบมาสำหรับพื้นผิวท้องทะเลทุกประเภท
โดยน้ำหนักของตัวสมอเรือจึงเหมาะสำหรับการช่วยยึดเกาะพื้นท้องทะเลที่แข็ง
และมีความสามารถในการจิกยึดเกาะพื้นทราย และ/หรือโคลน
สมอเรือไม่มีกะนี้ออกแบบมาให้มีความทนทานและเรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

ภาพสมอเรือที่มีจำหน่าย

สนใจ สมอเรือ ติดต่อได้เลยค่ะ Line: @shipstore

สมอเรือไม่มีกะ (Stockless Anchor Hall type) จะไม่มีแขนกะใส่ขวางที่ตัวสมอ แต่มีผานสมอทั้งสองข้าง(เป็นท่อนเดียว)
จะหมุนได้เล็กน้อย (45 +/-1องศา) เพื่อให้ผานสมอทั้งสองคมสามารถจิกลงพื้นดินท้องทะเล
เมื่อสมอถูกทิ้งลงน้ำ น้ำหนักของตัวสมอจะกระแทกพื้นท้องทะเลและเมื่อสมอถูกลากไป
ทำให้ตัวสมอทำมุมและกดให้ผานสมอจิกลงบนพื้นดินมากขึ้น การยึดติดกับพื้นดินก็มั่นคงมากขึ้น
ปัจจุบันสมอเรือไม่มีกะแบบ Hull Type นี้ เป็นที่นิยมใช้กับเรือทั่วไปจนถึงเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและการจัดเก็บ

ศัพท์ชาวเรือ-สมอเรือ

 • หย่อนสมอ (Lowering anchor) หมายถึง ใช้กว้านสมอค่อยๆหย่อนสมอออกจากที่เก็บบนกว้านให้ห้อยไว้พ้นระดับน้ำเล้กน้อย หรืออาจหย่อนลงน้ำในกรณีย์น้ำลึกมาก
 • สะแตนบายสมอ (Standing by anchor) หมายถึง เมื่อหย่อนสมอได้ในระดับตามที่ต้องการแล้ว ให้ใช้เบรคกว้านเบรคยึดสมอเรือเอาไว้แล้วปลดกว้านออกจากยิปซีกว้าน ในลักษณะพร้อมปล่อยทิ้งสมอ
 • ทิ้งสมอ (Dropping anchor) หมายถึง ปล่อยสมอออกจากเบรคกว้าน สมอเรือและโซ่สมอก็จะไหลออกจากยุ้งเก็บโซ่สมอ
 • ทอดสมอ (Laying anchor) หมายถึง เรือจอดอยู่ในสภาพทิ้งสมอ
 • ถอนสมอ (Heaving up anchor) หมายถึง การกว้านดึงเก็บสมอขึ้นมา
 • หะเรียสมอ (Lowering anchor)  หมายถึง การปล่อยหรือหย่อนโซ่สมอออกจากเรือ
 • หะเบสสมอ (Heaving up anchor) หมายถึง การดึงกลับหรือกว้านเก็บโซ่สมอเข้ามาในเรือ
 • สมอตั้งตรง (Anchor upright) หมายถึง อาการโว่สมอเริ่มตั้งตรงดิ่ง เนื่องมาจากสมอหลุดจากพื้นท้องทะเล
 • สมอพ้นน้ำ (Anchor awash) หมายถึง สมอเรือถูกถอนหรือเก็บขึ้นจนตัวสมอขึ้นพ้นน้ำ
 • เก็บสมอ (Anchor home) หมายถึง การเก็บตัวสมอเข้าไว้ในซองโซ่ (Hawser)
 • สมอตึง (Anchor leaded) หมายถึงอาการโซ่สมอเริ่มตึงหลังจากทิ้งสมอ (แรกๆจะหย่อนกองบนพื้นดิน) เมื่อเรือไหลไป หัวเรือจะเริ่มหันกลับไปในทางทิศทางของโซ่สมอตึง ซึ่งบอกถึงอาการที่สมอกินดิน หรือยึดติดพื้นดนดีแล้ว
 • สมอเกา (Anchor Dragging) หมายถึง อาการที่เรือดึงลากสมอเรือครูดไปกับพื้นดิน (ไม่ยึดติดดิน) เนื่องมาจากลักษณะพื้นดินเป็นดินดานดินแข็งเกินไป หรือพื้นดินเป็นขี้เลนเหลวเกินไป ไม่สามาถยึดเรือให้อยู่กับที่
 • สมอติด (Anchor stuck) หมายถึง อาการที่ไม่สามารถกว้านเก็บสมอขึ้นมาได้ต่อไปอีก เนื่องมาจากสมอเรือติดขัดกับหินหรือซากเรือ

สนใจสมอเรือ โปรดติดต่อฝ่ายขาย Line ID:   @shipstore   หรือ โทร 083 179 9292

หรือ ต้องการเลือกดู สเป็กสินค้า https://www.shipshapegroup.com/product-category/marine-offshore-equipment/anchor-chain/

การจัดส่ง สมอเรือ

 1. กรณีเป็นสมอตัวเล็ก อาจจะใช้รถโฟล์คลิฟยกได้
 2. แต่ถ้าตัวใหญ่ ควรใช้เครนยกลงจะปลอดภัยกว่าค่ะ

หมายเหตุ สมอเรือของเราจะมี Crown Shackles ติดมาที่ปลายด้านบนอยู่แล้ว (ตามรูปค่ะ)

ภาพ สมอเรือ Anchor Hall ของเรามี Crown shackles ที่ปลายแล้วค่ะ

สนใจสมอเรือ ติดต่อได้เลยค่ะ Line: @shipstore

สนใจสมอเรือ ติดต่อได้เลยค่ะ Line: @shipstore

สนใจสมอเรือ ติดต่อได้เลยค่ะ Line: @shipstore