ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

ขายสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anodes)

ขาย สังกะสีกันกร่อน ( Zinc Anodes )

สังกะสีกันกร่อน (Zinc Anodes) ใช้ติดกับโลหะเพื่อป้องกันการผุกร่อนของโลหะ โดยเป็นขั้วบวกของประจุไฟฟ้าทำให้ประจุลบของอิเล็คตรอนบนโลหะลดลง ซึ่งเป็นการช่วยลดการถูกกัดกร่อนของโลหะที่มีการติดตั้ง

สังกะสีกันกร่อน ( Zinc Anodes ) Weld on Type

สังกะสีกันกร่อน ( Zinc Anodes ) Weld on Type

> สนใจสั่งซื้อโปรดเลือกสินค้าที่ต้องการ <<

การกัดกร่อน (Corrosion)

เรามาทำความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดการถูกกัดกร่อนบนโลหะ ซึ่งโดยปรกติแล้วเราจะสังเกตเห็นว่า โลหะทุกชนิดจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ โดยมีสาเหตุจากการเกิด อุณหพลศาสตร์ (thermodynamically) หรือคุณสมบัติของสารเกิดการแปรเปลี่ยนไปซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในสะภาพแวดล้อมนั่นเอง โดยจะเกิดเป็นสารประกอบ(compounds) เช่นเกิด อ็อกไซด์, ซัลไฟด์ หรือ คาร์โบเนต  ตัวอย่างเช่นเหล็กจะเกิดปฏิกิริยาแปรเป็นสนิมเหล็ก Iron-oxide (rust) ซึ่งปฏิกิริยานี้เกิดมาจากการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอน หรือเรียกว่าปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (Electrochemical reaction)

ตรงบริเวณนี้ของเหล็กจะเริ่มถูกละลายไปกับน้ำ และกลายเป็นประจุลบ (จะมีประจุอิเล็กตรอนเหลืออยู่) เรียกว่าบริเวณ ขั้วบวก“Anodic Areas” ส่วนบริเวณอื่นที่ประจุลบไหลเวียนผ่านนั้นเรียกว่า บริเวณขั้วลบ “Cathodic areas” บริเวณที่โลหะสูญเสียอิเล็กตรอนไปกับน้ำและอ็อกซิเจน ปฏิกิริยานี้เรียกว่า การกัดกร่อน (Corrosion).

How to protect corrosion.

Note: photo from google.com

Galvanic series (ลำดับการไหลผ่านของประจุไฟฟ้า)

บริเวณขั้วบวกและบริเวณขั้วลบที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลหะที่มีเนื้อโลหะที่ไม่เหมือนกัน จะมีอัตราการถูกกัดกร่อนที่สูงกว่าโลหะที่มีเนื้อโลหะเดียวกัน โลหะบางชนิดมีแนวโน้มการถูกกัดกร่อนในอัตราที่สูงกว่าโลหะชนิดอื่น ทั้งนี้เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีที่มากกว่ากันจะเป็นบริเวณขั้วบวก เนื้อโลหะอื่นที่มีปฏิกิริยาน้อยกว่าก็จะเป็นบริเวณขั้วลบ.  ลำดับการผ่านของประจุไฟฟ้าของโลหะและอัลลอยด์ในน้ำทะเลตามลำดับดังนี้

Anode end (Highest corrosion)

Magnesium                        Brass (60-40)

Zinc                                        Brass (70-30)

Aluminum                           Copper

Mild steel                            Nickle

Cast iron                              Inconel (80Ni, 13Cr, 6.5Fe)

Stainless steel (active)     Silver

Lead                                      Stainless steel (passive)

Tin                                          Monel (70Ni, 30Cu)

Manganese Bronze         Titanium

Cathode end (Least corrosion)

บริเวณขั้วประจุบวกและขั้วประจุลบนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายจุดบนผิวโลหะนั้นเนื่องมาจาก

 • ความแปรปรวนของน้ำ เช่นความเข้มข้นของอ็อกซิเจน ความเป็นกลาง สารละลายเกลือ ในน้ำ บริเวณขั้วประจุบวก (Anode area) เกิดขึ้นได้โดยส่วนของโลหะสำผัสกับน้ำที่มีส่วนผสมของอ็อกซิเจนเบาบาง หรือสัมผัสกับน้ำที่มีส่วนผสมของเกลือที่เข้มข้นกว่า
 • ความแตกต่างของอุณหภูมิ บริเวณขั้วประจุบวกสามารถเกิดขึ้นได้จากบริเวณที่ร้อนกว่าของเหล็กที่มีคลอไรด์เบาบางกว่า แต่โลหะทองแดงและตะกั่วบริเวณที่ร้อนกว่าจะเกิดเป็นบริเวณขั้วลบ
 • แรงเคลียดในเนื้อโลหะ โดยการแปรสภาพของโลหะหรือโลหะถูกเชื่อมขึ้นรูป แรงเคลียดนี้ทำให้เกิดบริเวณขั้วบวกขึ้น

อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้า หรือการเกิดการกัดกร่อนนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนความต่างศักดิ์ทางไฟฟ้าทำให้การเกิดไหลของไฟฟ้า.

ถ้าหากสังกะสีผสมกับทองแดง ไฟฟ้าจำนวนมากจะไหลผ่านเป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยามาก  แต่ถ้าทองเหลืองผสมทองแดงจะมีไฟฟ้าไหลผ่านน้อยและจะเกิดปฏิกิริยาน้อยลงอย่างเห็นได้

การป้องกันการถูกกัดกร่อน (Protection against corrosion)

เราพอจะทราบสาเหตุและปัจจัยของการเกิดการถูกกัดกร่อนของโลหะข้างต้นแล้ว ทีนี้มาดูกันว่าเราจะมีวิธีป้องกันการกัดกร่อน กันอย่างไรบ้าง ดังนี้

การป้องกันการเกิดประจุลบ ของเหล็กที่แช่อยู่ในน้ำ หรือ โครงสร้างใต้ดิน โดยใช้สังกะสีกันกร่อน (Zinc Sacrificial Anodes) เชื่อมติด หรือใช้น็อตยึดติดกับโครงสร้างเป็นช่วงระยะๆ และใช้ไฟฟ้าต่อกับโลหะที่ป้องกัน

การใช้งาน Application

สำหรับตัวเรือและโครงสร้างเหล็กในน้ำทะเล การใช้สังกะสีกันกร่อนเพื่อป้องกันการถูกกัดกร่อนจะเป็นการควบคุมที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ โดยตัวมันจะเป็นตัวชักนำกระแสไฟและช่วยป้องกันโลหะจากการถูกกัดกร่อนของเรือทุกชนิดและแท่นขุดเจาะน้ำมัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตัดเปลี่ยน (ที่ผุกร่อน), ช่วยลดเวลาที่สูญเสียในการให้บริการ และค่าตรวจสอบ

สำหรับท่อใต้น้ำ การใช้สังกะสีกันกร่อนสามารถเปรียบเทียบได้กับการชุบสังกะสี (Zinc coating) โดยตัวมันเองจะค่อยๆแตกตัวเป็นสารละลายไฟฟ้า ในการทำปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าซึ่งจะช่วยป้องกันเหล็กจากการถูกทำลาย

คุณลักษณะของสังกะสีกันกร่อน

 • สังกะสีกันกร่อนผลิตจากสังกะสีบริสุทธ์ โดยผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของ U.S.Military Specification : MIL-A-18001-H
 • สังกะสีกันกร่อน หล่อขึ้นพร้อมแถบเหล็กเพื่อใช้เชื่อมติดกับเหล็กได้เลย หรือหลอมติดกับน็อตสตัดไว้เพื่อยึดติด หรือผลิตเป็นก้อนแร่(ingot) หรือเป็นแท่ง ซึ่งแล้วแต่การนำไปใช้งาน
 • สังกะสีกันกร่อนผลิตขึ้นมากหลายขนาดหลายรูปแบบตามการใช้งาน อย่างไรก็ตามสามารถผลิตตามขนาดและรูปแบบอื่นๆตามต้องการ
 • สังกะสีกันกร่อน มีคุณสมบัติในการใช้งานที่ให้ประสิทธิผลที่สม่ำเสมอยาวนาน จึงเป็นการประหยัดในการลงทุนเพื่อการป้องกันการถูกกัดกร่อน

สิ่งสำคัญที่เราต้องการคือการใช้สังกะสีกันกร่อนเพื่อเป็นขั้วประจุบวกบนแผ่นเหล็กทีเราต้องการไม่ให้ถูกกัดกร่อน หรือถูกกัดกร่อนในอัตรา, ช่วงระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้

การเสียสละถูกกัดกร่อน (sacrificial action) เป็นผลจากสังกะสีกับแผ่นเหล็กที่สัมพันธ์กันในลำดับการไหลของกระแสไฟฟ้า (Galvanic series) สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างท่อชุบสังกะสีกับการใช้สังกะสีกันกร่อนในงานท่อใต้ดินคือแทนที่จะยึดติดผิวหน้าของเหล็กทั้งหมด (ชุบสังกะสี) เราใช้สังกะสีกันกร่อนติดตั้งใกล้กับท่อใต้ดินโดยเชื่อมต่อกันได้

สังกะสีกันกร่อน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ป้องกันแท้งน้ำ และหอคอยแท้งน้ำจากการถูกกัดกร่อน โดยไม่จำเป็นต้องเคลือบ/ชุบสังกะสี เพียงแต่ติดตั้งสังกะสีกันกร่อนเพื่อใช้เป็นขั้วประจุไฟฟ้า Anodes โดยไม่มีอันตรายใดๆ และไม่ทำให้สีเสียหายจากความต่างศักดิ์ที่เกิน

U.S. Military Specification MIL-A-18001-H (รายละเอียดมาตรฐาน โปรดตรวจสอบกับ www.dla.mil)

(chemical composition : Percent byWeight)

Lead(Pb)                               0.006 max.

Iron (Fe)                                0.005 max

Copper (Cu)                         0.005 max

Silicon (Si)                             0.125 max

Aluminum (Al)                    0.10-0.50

Cadmium (Cd)                     0.025-0.15

Zinc (Zn)                                Remainder

 

Performance Data

Capacity                               780 Amp-hr/kg

Potential (Cu/CuSO4)       -1.08 volts

Efficiency                             95%

KEYWORDS : Zinc Anode, สังกะสีกันกร่อน, ก้อนแร่/ แร่กันกร่อน / ซิงค์กันกร่อน / กันสนิม / ป้องกันสนิมเรือ / หลังเต่า / ขาเชื่อม / เจาะรูร้อยน็อต /  ป้องกันการเกิดสนิมโลหะ /  ป้องกันสนิมเหล็กใต้น้ำ / สนิมใต้ท้องเรือ /  สนิมใต้ทะเล / สนิม น้ำเค็ม /  น้ำกร่อย /  ซิ้งค์กันกร่อน /  ZINC ANODES / ALUMINIUM ANODE / แร่กันเหล็กกร่อน / ติดตั้งใต้ท้องเรือ / ติดกระดูกงูเรือ ป้องกันสนิม

บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด

เป็นผู้นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรม จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดย มีสินค้าในหลากหลายหมวด โดยมีลูกค้ากระจากอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่ เรือเดินทะเล คลังน้ำมัน โรงกลั่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน (Oil rig and Offshore) โรงงานผลิตสี อู่ต่อเรือ มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สหกรณ์ การไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเราเน้นความรวดเร็วในการบริการ และ มีสินค้าพร้อมจัดส่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินค้าหลายรายการเป็นสินค้านำเข้า ทำให้มีโอกาสของขาด ดังนั้น ก่อนลูกค้าโอนเงิน รบกวนติดต่อฝ่ายขาย เพื่อยืนยันสินค้าก่อนค่ะ

ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

สี APEXIOR Compound No.3 ขนาด 1GAL

APEXIOR COMPOUND NO.3 size 1GALLON

สีตัวนี้ เป็นสารประกอบเชิงเดี่ยว(ไม่ต้องมีสารประกอบอื่นผสม) ใช้ทาทับผิวหน้าโลหะเพื่อป้องกันการถูกกัดกร่อนในบริเวณด้านที่ถูกแช่อยู่ในน้ำ tanks compound ทนอุณหภูมิ 50C (125F), จุ่มแห้งจุ่มเปียก หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง สี Apexior No 3 นี้แห้งได้เองโดยสภาพอากาศภายนอก(ไม่ต้องอบร้อน) และแช่อยู่ได้ยาวนานทั้งในน้ำทะเลและน้ำจืด จึงเหมาะที่จะถูกเลือกใช้เป็นสารเคลือบผิวหน้าโลหะเพื่อป้องกันการถูกกัดกร่อนเป็นจุดหลุมบ่อ และหยุดยั้งการถูกกักกร่อนบริเวณเริ่มเกิดสนิม ยกเว้นบริเวณที่เกิดสนิมมากแล้วซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี

>> สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือเช็คราคา คลิ๊กที่นี่ค่ะ <<

APEXIOR COMPOUND NO.3 SIZE 1GALLON

TANK COMPOUND Ref IMPA: 450562

ส่วนหรือบริเวณที่จะแนะนำให้ใช้ เพื่อป้องกันการถูกกัดกร่อนจากการเปียกชื้นน้ำดังนี้

 • เครื่องทำความเย็น (Chillers)
 • ถังเก็บน้ำเย็น (Cold water storage tanks)
 • ส่วนฝาและเปลือกคอนเดนเซอร์ (Condenser heads and shells)
 • ภายในบริเวณเครื่องรับอากาศ (Inside shell of AC units)
 • ตัวเสื้อปั๊มน้ำจืดและน้ำทะเล (Pump casings on fresh/salt water intakes)
 • ภายในตัวปั๊ม (Inner housings of pumps)
 • หลุมดูดน้ำ และ ห้องยุ้งโซ่สมอ (Sump pump pits and chain lockers)
 • บ่อน้ำทิ้ง และ ถังหัวเรือ (Bilge and forepeak tanks)
 • ถังน้ำอับเฉาและถังน้ำทะเล (Ballast and brine tanks)

บริเวณที่ไม่แนะนำให้ใช้

 • จุ่มแช่อยู่ในสารละลาย หรือน้ำกรด (Immersion in solvents or acids)
 • จุ่มแช่อยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 C  (Water immersion service above 140°F (60°C))
 • ถังเก็บน้ำเพื่อการบริโภค (Potable water storage tanks)

อุณหภูมิที่ทนได้ สำหรับ Apexior No 3

 • Wet surface ผิวโลหะที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือ น้ำทะเล ที่มีอุณหภูมิ ไม่เกิน 52C (125F)
 • Dry hot surface ผิวโลหะที่แห้งและร้อน ทนได้ไม่เกิน 200C (400F)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาน้ำยา

 • แปรงทาสี หรือ แปรงขาหมา (Dog leg brush) เพื่อแหย่เข้าไปภายในวาล์ว หรือพื้นที่แคบ
 • กาพ่นสี
 • ลูกกลิ้งทาสี

วิธีการใช้งาน

 • คนน้ำยา Apexior no.3 ให้ทั่ว
 • ไม่ต้องใช้ทินเนอร์
 • หากจำเป็นต้องใช้ ควรใช้ไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนด

การเตรียมพื้นผิวโลหะ

 • ทำความสะอาด เอาสารเคลือบ, ฝุ่น, น้ำมัน, จารบี, สีเดิม ออกก่อน
 • ฉีดพ่นด้วยน้ำสะอาด เพื่อล้างคราบสกปรก และ ขี้เกลือออก
 • อาจจะเคาะสนิม ด้วยปืนยิงสนิม หรือ พ่นทราย หรือ แปรงลวดถ้วย
 • ทำความสะอาดรอยแนวเชื่อมด้วยแส้ลม (แส้ยิงสนิม)

พื้นที่ และ ระยะเวลารอแห้ง

 • สีอะเพ็คซิเออร์ นัมเบอร์3 สามารถทาได้ 12.4 ตรม. ถึง 13.8 ตารางเมตร / ลิตร
 • แห้งจนจับได้ (Touch Dry) ที่ 15C ภายใน 8ชม. / ที่ 25C ภายใน 4ชม. / ที่ 35C ภายใน 2ชม.
 • แห้งจนใช้งาน (Hard Dry) ที่ 15C ภายใน 24ชม. / ที่ 25C ภายใน 12ชม. / ที่ 35C ภายใน 8ชม.
 • กรณีทาทับหน้าใช้ระยะเวลาแห้ง ประมาณ 8-24ชม. ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ

link ผู้ผลิต Berger Paint Singapore

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม สามารถเช็คได้จากเว็บต่างประเทศ www.dampney.com , www.bergerpaints.com.sg

สินค้าตัวนี้ อ้างอิงตาม IMPA catalog เลข ISSA: 450562 APEXIOR COMPOUND NO.3 ขนาดบรรจุ 1GAL

ต้องการเช็คสต๊อกสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายขาย

ข้อควรระวัง

 • สีตัวนี้เป็นวัตถุไวไฟ Flammable liquids Category 3
 • ไอระเหยเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ Acute toxicity: Inhalation Category 1
 • สวมถุงมือป้องกัน
 • ใส่แว่นตา
 • ใส่ชุดป้องกัน
 • เก็บให้พ้นจาก ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และ พื้นผิวที่ร้อน
 • ห้ามสูบบุหรี่ขณะทำงาน
 • ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ป้องกันการระเบิด (explosion-proof electrical)
 • จัดให้มีการระบายอากาศ
 • ใช้เครื่องมือ Non sparking tool
 • โปรดระวังอันตรายจากไฟฟ้าสถิตย์
 • ปิดผนึกกระป๋องให้สนิท
 • ทำงานบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท
 • ไม่สูดดมไอระเหยของสีอะเพ็กเซีย
 • กรณีติดไฟ ให้ใช้ Dry chemical, CO2, water spary (fog) หรือ โฟม ในการดับไฟ

ดาวโหลดเอกสารประกอบ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (first aid from MSDS)

 • ดวงตา กรณีกระเด็นเข้าตา ให้รีบล้างน้ำทันที แล้วส่งต่อโรงพยาบาล
 • ผิวหนัง ล้างด้วยน้ำสบู่ หรือ คลีมทำความสะอาดอุตสาหกรรม ห้ามใช้ ทินเนอร์ หรือ Solvents
 • สูดดม ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ทำงาน ไปยังที่มีอากาศถ่ายเท ปลดเสื้อ หรือ ชุดหมี และให้ผู้ป่วยได้นอนพัก
 • เข้าปาก อย่าล้วงคอให้อ้วก แต่ให้รีบพาไปส่งโรงพยาบาลทันที

บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท จำหน่ายให้กับลูกค้าหลายกลุ่ม โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ เรือน้ำมัน คลังน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงกลั่น อู่ต่อเรือ ฯลฯ โดยเน้นความรวดเร็วในการจัดส่ง เราจึงสต๊อกสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะจาก USA, จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อังกฤษ ฯลฯ