ไม่มีหมวดหมู่

วิทยุสื่อสาร walkie talkie (VHF / UHF) intrinsically safe

วิทยุสื่อสาร walkie-talkie (VHF / UHF two ways radio) ชนิด intrinsically safe (กันการเกิดระเบิด) สำหรับใช้งานสื่อสารภายในเรือสินค้า, เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี,  ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน, โรงกลั่น, โรงแยกก๊าซ, โรงงานอุสาหกรรมเคมี และใช้ติดต่อสื่อสารในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ

การติดต่อระยะไกลไม่เกิน 5-7 ไมล์ตามกำลังส่งของเครื่อง แต่สามารถใช้เฝ้าฟังเรียกขานได้ไกลๆจากเครื่องส่งอื่นที่มีกำลังส่งแรง และเสาอากาศอยู่สูง

วิทยุสื่อสารที่บริษัทมีจำหน่ายยี่ห้อ Motorola และ Standard Horizon ได้แก่
1. MOTOROLA GP328 I.S. 136-174MHz (VHF) AZH25KDC9AA3 15817
2. MOTOROLA GP328 I.S. 403-470MHz (UHF) AZH25RDC9AA3 27499
3. VHF STANDARD HORIZON HX370-SAS

ทั้ง 3 รุ่นเป็น Intrinsically safe (กันการเกิดระเบิด)

วิทยุ Motorola จะถูกตั้งค่าความถี่ช่องสัญญานก่อนส่งมอบให้ลูกค้าโดยวิทยุVHF=15channels และวิทยุ UHF=16 Channels

บริษัทฯมีใบอนุญาตินำเข้าวิทยุสื่อสารทุกเครื่องพร้อมเลข ปท. และมีอะหลั่ยไว้บริการเปลี่ยนซ่อมทำ

ความรู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร walkie talkie (VHF / UHF)

ตารางช่องความถี่คลื่นวิทยุ และการกำหนดใช้งาน Marine VHF radio (ข้อมูลจาก:สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ) VHF Marine Band กทช

รายละเอียดวิทยุสื่อสาร คลิ๊ก

           Motorola GP 328

STANDARD HORIZON HX370-SASความรู้ทั่วไป
Intrinsic safety (IS) คือ หลักการที่ใช้ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการเป็นต้นเหตุของการระเบิดในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่อันตรายนี้ หมายถึงพื้นที่ที่มีการปะปนของอยู่ของก๊าซหรือฝุ่นผงที่ใวไฟและมีโอกาสระเบิดได้โดยง่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปมีสามารถเกิดประกายไฟหรือเกิดความร้อนสูงจากการทำงาน จนเป็นเหตุจุดระเบิดส่วนผสมของก๊าซหรือฝุ่นผงไวไฟเหล่านั้นได้
ในระบบที่เป็น intrinsically safe คือปลอดภัยจากสาเหตุการระเบิดนั้น อุปกรณ์ทุกอย่างจะได้รับการออกแบบและการติดตั้งด้วยวิถีทางที่ไม่ให้มีกำลังงานมากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการจุดประกายไฟให้ส่วนผสมของก๊าซหรือฝุ่นใวไฟเกิดการระเบิดได้ แม้ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดพลาดก็ตาม
อีกแนวทางหนึ่งในการป้องกันการจุดระเบิด คือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใว้ในกล่องหรือตู้ที่ “ปกป้องจากการระเบิด” (explosion proof) ตู้ติดตั้งเหล่านี้จะปกป้องอุปกรณ์ภายในที่อาจเกิดการจุดประกายไฟหรือระเบิดอยู่ภายในได้ โดยจะปกป้องมิให้เปลวไฟลุกลามออกมาภายนอก ซึ่งเป็นพื้นที่แวดล้อมที่อันตรายต่อการระเบิด
ระบบที่ปกป้องการระเบิด (explosion proof) อาจมีขนาดที่ใหญ่ มีน้ำหนักมาก และราคาแพง ในขณะที่ระบบที่ปลอดจากสาเหตุการระเบิด (Intrinsically safe) มีข้อดีเหนือกว่าในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม Intrinsically safe ใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์แรงดันต่ำที่ต้องการใช้พลังงานต่ำๆเท่านั้น ในอุปกรณ์แรงดันสูงหรือกำลังสูงไม่อาจเป็น Intrinsically safe ได้โดยธรรมชาติในตัวเองอยู่แล้ว

องค์ประกอบของระบบที่เป็น Intrinsically Safe
ระบบที่ปลอดจากสาเหตุการระเบิด หรือ intrinsically safe (IS) system จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เป็น intrinsically safe ซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่แวดล้อมที่อันตราย มีอุปกรณ์จำกัดกำลังที่ทำหน้าที่เป็น IS barrier หรือ galvanic isolator ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อันตราย และเชื่อมต่อถึงกันด้วยสายไฟ
อุปกรณ์ IS จะทำงานที่แรงดันต่ำและใช้พลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ซึ่งเมื่อได้รับการติดตั้งและทำการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง จะไม่สามารถก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนที่จะเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดในพื้นที่แวดล้อมอันตรายได้
อุปกรณ์ IS มักต่อผ่านอุปกรณ์จำกัดกำลังที่เป็นตัวคั่นระหว่างพื้นที่อันตรายและไม่อันตรายที่เรียกว่า intrinsically safe barriers หรือ galvanic isolators อุปกรณ์ตัวกั้นนี้จะถูกติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่ใวต่อการระเบิด โดยถูกวางตำแหน่งระหว่างภาคจ่ายไฟกับอุปกรณ์ IS เพื่อทำหน้าที่จำกัดแรงดันและกระแสที่จ่ายให้กับอุปกร์ที่อยู่ในพื้นที่อันตราย
สายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อก็มีผลเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจร จึงต้องถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยรวมด้วย ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง