ไม่มีหมวดหมู่

วาล์วดับเพลิง Fire Hydrant

วาล์วดับเพลิง Fir hydrant : เรามาทำความเข้าใจเรื่องวาล์วดับเพลิง Fire hydrant กันนะครับ

ทั่วๆไปในระบบน้ำดับเพลิงจะมีปั๊มน้ำส่งน้ำดับเพลิงมาตามท่อส่งและแยกกระจายออกไปตามส่วนบริเวณต่างๆที่ต้องการให้มีท่อน้ำดับเพลิงติดตั้งพร้อมใช้งานไว้ โดยด้านปลายท่อแยกจะติดตั้งวาล์วดับเพลิง Fire hydrant ไว้สำหรับปิดเปิดน้ำดับเพลิง ในบริเวณใกล้ๆวาล์วดับเพลิง Fire hydrant จะมีกล่องใส่สายดับเพลิงและอุปกรณ์ไว้พร้อมใช้งานทันที

แต่เรามักจะเกิดความสัปสนในรูปแบบของอุปกรณ์ดับเพลิง โดยทั่วไปจะมีรูปแแบบที่ติดตั้งใช้งานอยู่หลายชนิดได้แก่

  • Nakajima (JIS) Fire fitting
  • Machino (JIS) Fire fitting
  • John Morris (B.S.) Fire fitting
  • Storz (German and China ) Fire fitting
  • etc.

ตามแคตตาลอกจะแสดงรูปแบบของอุปกรณ์แบบต่างๆ

   

สำหรับ วาล์วดับเพลิง Fire Hydrant นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก โดย

  • ด้านทางน้ำออก (outlet) จะเป็นเกลียวตัวเมีย BSP ทั้งหมด
  • ด้านทางน้ำเข้า (inlet) อาจจะเป็นเกลียวตัวเมีย หรือเป็นหน้าแปลนเหล็ก 5K, 10K
  • ท่อน้ำดับเพลิงมีขนาดโตท่อเพียง 3 ขนาดได้แก่ 1.5″(40A), 2″(50A) และ 2.5″ (65A)
  • จากนั้นก็จะมีตัวอะแด๊ปเตอร์เกลียวตัวผู้ (Male thread adapter) สวมต่อให้เเข้ากับรูปแบบของอุปกรณ์ดับเพลิง

  

โปรดชม วิดีโอ