ไม่มีหมวดหมู่

ชุดกรองลม Air filters

ชุดกรองลม (Air filter) ในระบบนิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ช่วยกรอง(Filter) ฝุ่นละอองและความชื้น(ไอน้ำ) ที่ปนมากับอากาศอัด, ช่วยปรับแต่งกำลังดัน(Pressure regulator), และใช้เติมน้ำมันหล่อลื่น (Lubricating) เพื่อช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องมือให้ทำงานโดยไม่ติดขัด ซึ่งมักเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากฝุ่นละอองหรือผงสนิมที่เกิดจากความชื้นไอน้ำที่ปะปนมากับอากาศอัด ช่วยทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณืเครื่องมือลมยาวนานขึ้น

ดังนั้นในระบบอากาศอัด นิวเมติกส์ จึงควรติดตั้งชุดกรองลม, ปรับลม และเติมน้ำมันในลม ซึ่งมีทั้งแยกชิ้นและรวมชุด (complete set F.R.L) โดยเลือกติดตั้งให้เหมาะกับขนาดของระบบท่อลม โดยมีขนาด 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″

คุณสมบัติโดยทั่วไปของชุดกรองลม ทั้งแยกชิ้นและชุดรวม complete set FRL อาจพอกำหนดหน้ที่การใช้งานพอสังเขปดังนี้

ก) ตัวกรองลม (Air Filter) (F) มีหน้าที่กรองไอน้ำ, ละอองน้ำ, ฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆที่ปนมากับลมอัด ขนาดของกรองลมมี 3 ขนาดคือ

  1. กรองขนาดไม่เกิน 40 ไมครอน(ใช้กับงานทั่วๆไป)
  2. กรองขนาดไม่เกิน0.3ไมครอน ใช้กับงานที่ต้องการความสะอาดมาก
  3. กรองขนาดไม่เกิน0.01ไมครอน สำหรับใช้งานนิวเมติกส์ในห้องสะอาดมากที่สุด เช่น ห้องผลิตยา ห้องผลิต Semiconductor โดยการเพิ่ม micro mist separator ซึ่งจะกรองละอองน้ำมัน และ ควันละเอียดที่มากับลมอัดได้เกือบบริสุทธิ์

ข) ตัวปรับแต่งกำลังดันลม (Air pressure Regulator) (R) ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันลม ปรับให้ความดันท่อลดลงตามต้องการโดยปรับหมุนปุ่มเพื่อการปรับแผ่นไดอะแฟรมภายในปิดเปิดปรับแรงดันลมได้ตามต้องการ

ค) ตัวจ่ายน้ำมัน (Lubricating) ทำหน้าที่กระจายน้ำมันไปกับลมอัด โดยน้ำมันที่อยู่ใต้สุดของถ้วยของตัวจ่ายน้ำมันจะถูกดูดขึ้นมา ด้านบนสุดและจะถูกลมแรงพัดให้กระจายไปในท่อลม  ทำให้น้ำมันอยู่ในสภาพละอองเล็กมาๆและผสมในลม ลมที่มีละอองน้ำมันจะไปทำหน้าที่หล่อลื่น ในโซลินอยด์วาล์ว (solenoid valve) กระบอกลม (air cylinder) ฯลฯ ทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น