ไม่มีหมวดหมู่

ขาย สายไฟ VCT

ขาย สายไฟ VCT ราคาถูก เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากกระทรวงอุตสาหกรรมจากประเทศจีน ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 450/750 โวลท์  ทนอุณหภูมิได้  7oC สายกลมสีดำหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก 2 ชั้นเหมาะกับใช้งานทั่วไป และเดินฝังใต้ดินได้โดยตรง มีทั้ง 2,3 ,4 แกน และะหลายแกน มีสายดินด้วย ตั้งแต่ขนาด 4 ตร.มม. ถึง 35 ตร.มม. ข้อดีของสายไฟ VCT คือแกนสายประกอบด้วยเส้นทองแดงฝอยๆทำให้สายอ่อนตัวและทนสภาพการเสทือนได้ดี จึงเหมาะเป็นสายไฟที่เดินเข้าเครื่องจักร, มอเตอร์ และอุปกรณืไฟฟ้าอื่นๆ

มาตรฐานสายไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันเปลี่ยนจากมาตรฐานเดิม มอก.11-2531 มาใช้ มอก.11-2553 แทนเนื่องจากประเทศไทยได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC มากขึ้น โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับปรุง มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ โดยให้เป็ นตามมาตรฐาน IEC 60227

ส่วนสายไฟ VCT  ไม่มีกำหนดในมาตรฐาน IEC 60227 เนื่องจากมีใช้กันมากนานแล้วจึงจําเป็นต้องมีให้ใช้ต่อไปแต่กำหนดให้สีของแกนสายไฟ และการทดสอบให้เป็นไปตาม IEC60227

การประกาศใช้ มาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ คือ มอก. 11 – 2553 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 แล้วให้ใช้บังคับหลังประกาศ 270 วัน คือเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556