เพลท Stencil แผ่นฉลุ ฉลุลาย สำหรับ พ่นสี ตัวอักษร (A-Z)

วัสดุ: ทองเหลือง

ขนาดที่จำหน่าย มีดังนี้

30475 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 25mm(1 นิ้ว) 36ชิ้น (A-Z & 0-9)

30476 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 25mm(1 นิ้ว) 26ชิ้น (A-Z)

30477 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 25mm(1 นิ้ว) 10ชิ้น (0-9)

30478 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 38mm(1.5 นิ้ว) 36ชิ้น (A-Z & 0-9)

30479 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 38mm(1.5 นิ้ว) 26ชิ้น (A-Z)

30480 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 38mm(1.5 นิ้ว) 10ชิ้น (0-9)

30481 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 50mm(2 นิ้ว) 36 ชิ้น (A-Z & 0-9)

30482 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 50mm(2 นิ้ว) 26 ชิ้น (A-Z)

30483 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 50mm(2 นิ้ว) 10 ชิ้น (0-9)

30484 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 75mm(3 นิ้ว) 36 ชิ้น (A-Z & 0-9)

30485 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 75mm(3 นิ้ว) 26 ชิ้น (A-Z)

30486 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 75mm(3 นิ้ว) 10 ชิ้น (0-9)

30487 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด100mm(4 นิ้ว) 36 ชิ้น (A-Z & 0-9)

30488 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด100mm(4 นิ้ว) 26 ชิ้น (A-Z)

30489 เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด100mm(4 นิ้ว) 10 ชิ้น (0-9)

 

เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 75mm(3 นิ้ว) 36 ชิ้น (A-Z & 0-9)

1,712.00฿ ราคารวม VAT แล้ว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ชุด

เพลท Stencil ทองเหลือง ขนาด 75mm(3 นิ้ว) 36 ชิ้น (A-Z & 0-9)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more