เครื่องวัดมุม SEXTANT WITH LIGHT 3.5X40MM s/n:1193186

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว Product Short Description: IMPA 370332 NAUTICAL SEXTANT WITH LIGHT 3.5 X 40 MM s/n:1193186 Keyword เซ็กส์แทนต์ sextant sectant sectance sextance เซ็คแท็น เซ็กแท้น เครื่องวัดแดดวัดดาว เครื่องวัดดาว เครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง

Category: SKU: 27157