เทปวัดน้ำมันสแตนเลส (Sounding Tape) เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้วัดระดับของเหลว เช่น วัดระดับน้ำในแท็งค์ หรือ วัดความลึก (Depth) ของน้ำมันในถังสินค้า

และนำค่าที่ได้ มาใช้คำนวณปริมาตร โดยนำค่าอุณหภูมิของเหลว มาร่วมคำนวณด้วย

โดยสายเทปจะเป็นสแตนเลส Stianless ส่วนปลายแขวนด้วยลูกตุ้มทองเหลือง

โดยลูกตุ้มทองเหลืองPlum bob จะมี 2 แบบ

1. หัวทู่ BOB1 น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับของเหลวที่ไม่หนืด หรือ ข้น เช่น วัดน้ำจืด

2. หัวแหลม BOB3 น้ำหนักมากกว่า เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดข้น เช่น น้ำมัน, น้ำมันเตา, ฯลฯ

เทปวัดน้ำมันแสตนเลส ที่มีจำหน่าย

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Richter 10ม. หัวทู่

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Richter 10ม. หัวแหลม

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Richter 15ม. หัวทู่

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Richter 15ม. หัวแหลม

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Richter 20ม. หัวทู่

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Richter 20ม. หัวแหลม

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Richter 30ม. หัวทู่

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Richter 30ม. หัวแหลม

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส G.L.M 15ม. หัวแหลม

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส G.L.M 20ม. หัวแหลม

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส G.L.M 30ม. หัวแหลม

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Bandmab WEISS 20ม. หัวทู่

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

เทปวัดน้ำมันสแตนเลส Bandmab WEISS 20ม. หัวทู่
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more