พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A

ลักษณะเป็น พุกเหล็กติดแท่นยึดบริเวณหน้าท่า ใช้สำหรับให้เรือนำเชือกมาผูก เมื่อเรือจอดเข้าท่า

มีจำหน่ายดังนี้

31570 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 160 สำหรับเชือก 20มม. Ref:GB/T554-96, 45kg

31571 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 200 สำหรับเชือก 26มม. Ref:GB/T554-96, 80kg

31572 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 250 สำหรับเชือก 30มม. Ref:GB/T554-96, 141kg

31573 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 315 สำหรับเชือก 39มม. Ref:GB/T554-96, 264kg

31604 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 100 สำหรับเชือก 14มม. Ref:GB/T554-96, 19kg

31605 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 125 สำหรับเชือก 18มม. Ref:GB/T554-96, 29kg

31606 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 355 สำหรับเชือก 45มม. Ref:GB/T554-96, 358kg

31607 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 400 สำหรับเชือก 53มม. Ref:GB/T554-96, 499kg

31608 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 450 สำหรับเชือก 56มม. Ref:GB/T554-96, 680kg

31609 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 500 สำหรับเชือก 64มม. Ref:GB/T554-96, 911kg

31610 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 560 สำหรับเชือก 70มม. Ref:GB/T554-96, 1208kg

31611 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 630 สำหรับเชือก 77มม. Ref:GB/T554-96, 1601kg

31612 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 710 สำหรับเชือก 84มม. Ref:GB/T554-96, 2252kg

31613 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 800 สำหรับเชือก xxมม. Ref:GB/T554-96, 3071kg

 

พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 710 สำหรับเชือก 84มม. Ref:GB/T554-96, 2252kg

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว

พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A ลักษณะเป็น พุกเหล็กติดแท่นยึดบริเวณหน้าท่า ใช้สำหรับให้เรือนำเชือกมาผูก เมื่อเรือจอดเข้าท่า มีจำหน่ายดังนี้ 31570 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 160 สำหรับเชือก 20มม. Ref:GB/T554-96, 45kg 31571 พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # […]

พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 710 สำหรับเชือก 84มม. Ref:GB/T554-96, 2252kg
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more