มีจำหน่าย ดังนี้

กรวยสังกะสี แบบมีกรอง 4นิ้ว

กรวยสังกะสี แบบมีกรอง 5นิ้ว

กรวยสังกะสี แบบมีกรอง 6นิ้ว

กรวยสังกะสี แบบมีกรอง 8นิ้ว

กรวยสังกะสี แบบมีกรอง 10นิ้ว

กรวยสังกะสี แบบมีกรอง 12นิ้ว

กรวยสังกะสี แบบมีกรอง 4นิ้ว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน