ไฮโดรมิเตอร์วัด ค่าความถ่วงจำเพาะ 1.000 – 1.040 x 260mm – วัดน้ำทะเล

481.50฿ ราคารวม VAT แล้ว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: ไฮโดรมิเตอร์ วัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำทะเล ช่วงการวัด 1.000 – 1.040 g/ml ความยาว 260 มม.
IMPA 651344 Seawater Hydrometer range 1.000-1.040 g/ml Length 260 mm.
Keyword : วัดน้ำทะเล

ไฮโดรมิเตอร์วัด ค่าความถ่วงจำเพาะ 1.000 – 1.040 x 260mm – วัดน้ำทะเล
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more