Showing all 2 results

Show sidebar
ค้นหาสินค้า …

ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะ เปียกและแห้ง Wet and Dry Hygrometer (แผงไม้)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: IMPA 370251 WET AND DRY HYGROMETER Keyword กระเปาะเปียก กระเปราะแห้ง hygrometer hyglometer ไฮโกลมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะ เปียกและแห้ง THERMOMETER

246.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะ เปียกและแห้ง แบบ sling psychrometer

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: IMPA 370261 PSYCHROMETER SLING HYGROMETER TYPE COMPLETE Keyword กระเปาะเปียก กระเปราะแห้ง Wet & dry hygrometer hyglometer ไฮโกลมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะ เปียกและแห้ง THERMOMETER

963.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart