แสดง 16 รายการ

Show sidebar

กระบอกตักตัวอย่างน้ำมัน BOMB สแตนเลส จุ 1000มล.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

กระบอกตักตัวอย่างน้ำมัน BOMB สแตนเลส จุ 500มล.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

กระบอกตักตัวอย่างน้ำมัน Mouth-collect สแตนเลส จุ 1000มล.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

กระบอกตักตัวอย่างน้ำมัน Mouth-collect สแตนเลส จุ 500มล.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ถุงเก็บแก๊สตัวอย่าง Sampling Bag ขนาด 4 x 7 (1ลิตร)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ใบ Product Short Description: Sampling Bag 4 x 7 ถุงเก็บตัวอย่างแก๊ส สำหรับเครื่องวัดแก๊ส keyword : sample bag ถุงแก๊ส

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

วาล์ว Span gas [ 5 ] Regulator with gauge and knob (0.5LPM) PN: 81-1050RK, Model 713 เกลียวใน

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: Regulator with gauge and knob (0.5LPM) PN: 81-1050RK Model 713 keyword : เร็กกูเรเตอร์ เรกูเรเตอร์ เลกูเลเตอร์

8,560.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

วาล์ว Span gas [ 6 ] Regulator with gauge and knob (0.5LPM) PN: 81-1051RK Model 715 เกลียวนอก OD 5/8″ – 18G

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: Regulator with gauge and knob (0.5LPM) PN: 81-1051RK Model 715 OD 5/8″ – 18G keyword : เร็กกูเรเตอร์ เรกูเรเตอร์ เลกูเลเตอร์

8,560.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

แก๊สกระป๋อง RKI Standard Gas [ 1 ] 81-0018RK-01 Iso-butane (iC4H10), 50% LEL, 0.9% Balance in Air, 34ลิตร 494psi, เกลียวนอก OD 1″ – 20G กระป๋องสีฟ้า (7HP)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: RKI Standard Gas [ 1 ] 81-0018RK-01 Iso-butane Keyword : Span Calibration Gas, Standard Gas Span Calibration Gas Standard สแปนแก๊ส แก๊สกระป๋อง Span Gas Standard Gas detector แก๊สกระป๋อง สแตนดาร์ดแก๊ส สแตนดาดแก๊ส ก๊าซ ก๊าด ก๊าส

5,885.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

แก๊สกระป๋อง RKI Standard Gas [ 2 ] 81-0012RK-01 Methane (CH4) 50% LEL, 2.5% Balance in Air, 34ลิตร 494psi, เกลียวนอก OD 1″ – 20G กระป๋องสีฟ้า (7HP)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Standard Gas [ 2 ] 81-0012RK-01 Methane Span Calibration Gas, Standard Gas RKI Standard Gas Methane (CH4) 50% LEL, 2.5% Balance in Air, 34Ltr 494psi, OD 1″ – 20G (7HP) [ 2 Keyword : สแปนแก๊ส แก๊สกระป๋อง Span Gas Standard Gas detector แก๊สกระป๋อง สแตนดาร์ดแก๊ส สแตนดาดแก๊ส ก๊าซ ก๊าด ก๊าส

5,885.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

แก๊สกระป๋อง RKI Standard Gas [ 3 ] 81-0078RK-01 Nitrogen (N2), 99.99%, 34ลิตร 494psi, เกลียวนอก OD 1″ – 20G กระป๋องสีฟ้า (7HP) (ใช้กับ Regulator [5] Model 713 ID-27632) Best when used by

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: RKI Standard Gas [ 3 ] 81-0078RK-01 Nitrogen (N2) Keyword : Span Calibration Gas, Standard Gas Span Calibration Gas Standard สแปนแก๊ส แก๊สกระป๋อง Span Gas Standard Gas detector แก๊สกระป๋อง สแตนดาร์ดแก๊ส สแตนดาดแก๊ส ก๊าซ ก๊าด ก๊าส

5,885.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า