สังกะสีกันกร่อน (Zinc Anodes) : ROD / Weld on / Bolted on

Showing all 10 results

Show sidebar
ค้นหาสินค้า …

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 1″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 1″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

481.50฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 1.1/2″ ยาว 30ซม

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 1.1/2″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

856.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 1.1/4″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 1.1/4″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

610.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 1/2″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 1/2″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

235.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 2″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 2″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

1,444.50฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 2.1/2″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 2.1/2″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

2,247.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 3″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 3″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

3,210.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 3/4″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 3/4″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

342.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 4″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 4″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

6,099.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 5/8″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 5/8″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

278.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart