Showing 1–24 of 81 results

Show sidebar

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 10 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 10 มม (แบ่งขาย10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 10 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812514 PTFE Rods 10 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 10 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 13 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 13 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 13 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812517 PTFE Rods 13 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 13 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 15 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 15 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 15 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812518 PTFE Rods 15 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 15 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 16 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 16 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 16 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: PTFE Rods 16 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 16 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 18 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 18 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 18 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812519 PTFE Rods 18 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 18 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 20 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 20 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 20 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812520 PTFE Rods 20 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 20 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 25 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 25 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 25 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: PTFE Rods 25 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 25 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 30 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 30 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 30 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812523 PTFE Rods 30 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 30 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 35 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 35 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 35 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812524 PTFE Rods 35 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 35 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 4 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE Rods 4 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 4 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 4 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812508PTFE Rods 4 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 4 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 40 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) 20 40 70 ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 40 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 40 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812525 PTFE Rods 40 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 40 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 45 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ซ.ม. Product Short Description: PTFE round bar sheet เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 45 มม (แบ่งขายเศษ 10ซม.) Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว แบ่งขาย เศษ ตัดแบ่งตามขนาดได้

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 45 มม x 1เมตร

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ เมตร Product Short Description: IMPA 812526 PTFE Rods 45 MM X 1000 MM เทปล่อนแท่งกลม PTFE ROD 45 มม x 1เมตร Keyword: PTFE round bar sheet Teflon Rod เทปล่อนแท่งกลม เทปล่อนแท่งตันกลมสีขาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า