สินค้าในหมวด น้ำยาหล่อลื่น น้ำยากันติด (Anti seize compound) น้ำยากัดสนิม น้ำยาทาหม้อน้ำ ฯลฯ มีหลากหลายยี่ห้อ เช่น WD40, SONAX, Copaslip, Apexior, Molyslip, Permatex, Loctite, CRC จัดส่งทั่วประเทศค่ะ

Lubricating chemical


Showing 1–24 of 61 results

Show sidebar

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 100 เบอร์ F

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: STK#109877 Valve Grinding Compound #100, F, 1Lb Clover614214 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 1000 เบอร์ 6A

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: STK#109873 Valve Grinding Compound #1000, 6A, 1Lb Clover614205 Keywoerd : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 120 เบอร์ E

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #120, E, 1Lb Clover614193 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 1200 เบอร์ 7A

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #1200, 7A, 1Lb Clover614204 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 180 เบอร์ D

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: STK#109876 Valve Grinding Compound #180, D, 1Lb Clover 614212 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 220 เบอร์ C

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #220, C, 1Lb Clover614211 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 240 เบอร์ B

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #240, B, 1Lb Clover 614192 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 280 เบอร์ A

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #280, A, 1Lb Clover614210 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 320 เบอร์ 1A

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #320, 1A, 1Lb Clover 614209 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 36 เบอร์ K

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #36, K, 1Lb Clover614217 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 400 เบอร์ 2A

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: STK#109874 Valve Grinding Compound #400, 2A, 1Lb Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 50 เบอร์ J

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #50, J, 1Lb Clover614216 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 500 เบอร์ 3A

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #500, 3A, 1Lb Clover 614208 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 600 เบอร์ 4A

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #600, 4A, 1Lb Clover 614207 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 80 เบอร์ G

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #80, G, 1Lb Clover 614215 Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว Clover ขนาด 1ปอนด์ เกรด 800 เบอร์ 5A

Valve Grinding Compound #800, 5A, 1Lb Clover614206 Keywoerd : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว เกรด 100 เบอร์ F 450กรัม

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป.

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว เกรด 100 เบอร์ F 450กรัม ยี่ห้อ CAM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป. Product Short Description: Valve Grinding Compound #100, Brand CAM only , very coarse, F , size 450g Keyword : กากเพชรบดวาว บดวาล์ว CARBORUNDUM PASTE กากเพรช บดวาว

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว เกรด 120 เบอร์ E 450กรัม

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป.

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว เกรด 120 เบอร์ E 450กรัม ยี่ห้อ CAM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป.

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว เกรด 150 เบอร์ NC 450กรัม

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป.

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

กากเพชรบดวาล์ว เกรด 180 เบอร์ D 450กรัม

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ กป.

0.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart