สังกะสีกันกร่อน (Zinc Anodes) : ROD / Weld on / Bolted on

แสดง 10 รายการ

Show sidebar

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 1″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 1″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

480.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 1.1/2″ ยาว 30ซม

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 1.1/2″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

855.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 1.1/4″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 1.1/4″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

630.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 1/2″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 1/2″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

270.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 2″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 2″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

1,485.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 2.1/2″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 2.1/2″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

2,460.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 3″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 3″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

3,425.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 3/4″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 3/4″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

405.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 4″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 4″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

5,190.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

สังกะสีกันกร่อน ขนาด 5/8″ ยาว 30ซม.

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ แท่ง Product Short Description: ZINC ANODE size 5/8″ x 30cm.

Keyword : สังกะสีแท่ง

320.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า