โคมไฟกรงนก โคมไฟกันระเบิด โคม Spot light โคมไฟ Search Light โคมไฟนีออน โคมไฟสัญญาณเรือเดิน โคมไฟอื่น ๆ

Showing 1–24 of 274 results

ขั้วหลอดไฟ E39 แปลงเป็น E11 (Female-E11 x Male-E39)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

3,105.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ FB-15 ชนิดเขี้ยว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: IMPA 793502 Lamp Holder / FB-15793502 keyword : ขั้วหลอด ขั้วแปลง หลอดไฟ

129.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ FB-22 ชนิดเขี้ยว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

180.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ FE-12 ชนิดเกลียว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

170.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ FE-14 ชนิดเกลียว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

170.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ FE-26 ชนิดเกลียว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: ขั้วหลอดไฟ ชนิดเกลียว FE-26 สำหรับหลอดไฟขั้ว E16/17
IMPA 793504 Lamp Holder type FE-26 for lamp E16/17
Keyword : E16 E17 E-16 E-17

170.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ P28S ชนิดเขี้ยว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: ขั้วหลอดไฟ P28S ชนิดเขี้ยว / Lamp Holder P28S keyword : ขั้วหลอด ขั้วแปลง หลอดไฟ

270.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ TE-26 ชนิดเกลียว (ขั้วกระเบื้อง E26 ผิวลาย)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: Lamp Holder DT211 / TLE27793507 ขั้วหลอดไฟ TE-27 ชนิดเกลียว TE-26 ขั้วหลอดไฟ TE-26 ชนิดเกลียว (ขั้วกระเบื้อง E26) Keyword : ขั้วหลอด ขั้วหลอดไฟ

86.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ TE-26 ชนิดเกลียว (ขั้วกระเบื้อง E26 ผิวเกลี้ยง)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: Lamp Holder DT211 / TLE27793507 ขั้วหลอดไฟ TE-27 ชนิดเกลียว TE-26 ขั้วหลอดไฟ TE-26 ชนิดเกลียว (ขั้วกระเบื้อง E26) Keyword : ขั้วหลอด ขั้วหลอดไฟ

86.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ ฮาโรเจน แบบ J type (สำหรับหลอดยาว 78มม)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

200.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ เซรามิค TE-39 ชนิดเกลียว

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: ขั้วหลอดไฟ เซรามิค ชนิดเกลียว TE-39 สำหรับหลอดไฟขั้ว E39/40
IMPA 793509 Lamp Holder type DT209 / TE-39 for lamp E39/40
Keyword : E39 E40 E-39 E-40

129.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ, G38

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

1,285.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ, G6.35 ทรงกลม

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

1,175.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ, GX9.5

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

1,285.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ, GY16

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

2,245.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขั้วหลอดไฟ, GY9.5

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน

1,285.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขานีออน Haixing # DT216, G13-A (แบบบิดล็อก)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: ขานีออน Haixing # DT216, G13-A (แบบบิดล็อก)
DT216 Fluorescent Lamp (FL-LAMP) HOLDER G13-A
Keyword : ขั้วหลอดไฟนีออน ขั้วนีออน Lamp Holder Fluorescent Base

74.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

ขานีออน Haixing # DT217, G13-B (แบบสปริง)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ อัน Product Short Description: ขานีออน Haixing # DT217, G13-B (แบบสปริง)
DT217 Fluorescent Lamp (FL-LAMP) HOLDER G13-B
Keyword : ขั้วหลอดไฟนีออน ขั้วนีออน Lamp Holder Fluorescent Base

85.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart